Zwroty

REZYGNACJA Z ZAKUPU

Konsument (dotyczy wyłącznie osób fizycznych, które nabywają towary w celu niezwiązanym z własną działalnością zarobkową) ma prawo w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki z towarem poinformować firmę (na maila kontaktowego [email protected]), że odstępuje od umowy bez konieczności podawania przyczyny swojej decyzji.

W przypadku odstąpienia od umowy firma niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca otrzymane płatności.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować firmę (na kontaktowy adres e-mail [email protected]) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy (na przykład w piśmie wysłanym pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną) w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu konsument może opcjonalnie skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Naszym klientom oferujemy również cyfrowy formularz odstąpienia od umowy.

Adres do zwrotów: ELEN d.o.o., Podgorje 31 A, 9253 Apače, Slovenia

Wypełnij poniższy formularz i zorganizuj odstąpienie od umowy w szybki i łatwy sposóbInstrukcja wypełniania formularza znajduje się pod formularzem.

ak nemôžete nájsť objednávku v prvom formulári, skúste tu:

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza cyfrowego?

1. Wpisz numer zamówienia, który znajdziesz na fakturze, którą otrzymałeś na swój e-mail. Numer zamówienia zaczyna się od PL-PL-

2. Wpisz adres e-mail LUB numer telefonu, którego użyłeś podczas składania zamówienia.

3. W kolejnym kroku należy wybrać jedną z opcji (zwrot produktu, wymiana produktu lub reklamacja produktu).

4. Wypełnij wymagane pola i wyślij formularz.

UWAGA!
Jeśli zapłaciłeś za produkt za pobraniem, potrzebujemy Twojego numeru IBAN, na który przelejemy cenę zakupu. W przypadku płatności kartą lub PayPal, zwrócimy środki na wykorzystany sposób płatności.

Numer konta (IBAN) zaczyna się od PL i można go znaleźć na przedniej lub tylnej stronie karty bankowej (w zależności od banku i rodzaju karty bankowej).

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

Aby okres odstąpienia od umowy był przestrzegany, wystarczy, aby powiadomienie dotyczące wykonania prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zostało wysłane przed upływem okresu odstąpienia od niniejszej umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
Jeżeli konsument odstąpi od niniejszej umowy, firma zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy innego niż najbardziej opłacalna standardowa forma dostawy oferowana przez firmę), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Taki zwrot zostanie dokonany przez Firmę przy użyciu tego samego środka płatniczego, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej, i w każdym przypadku nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami dla konsumenta. Firma może wstrzymać się z płatnością do czasu otrzymania zwracanych towarów lub do czasu przesłania przez konsumenta dowodu odesłania towarów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Termin ten zaczyna biec po upływie jednego dnia od daty odbioru. Jedynym kosztem, jaki ponosi konsument w związku z odstąpieniem od umowy, jest koszt spedycji (wysyłki) towaru, który naliczany jest według cennika firmy kurierskiej. Towar musi zostać zwrócony przedsiębiorcy w ciągu 30 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli konsument zaczął już korzystać z towaru lub usunął etykietę zabezpieczającą, to niestety nie ma już możliwości odstąpienia od umowy.

Otrzymany towar należy zwrócić w stanie nieuszkodzonym i w takiej samej ilości, chyba że towar został zniszczony, uszkodzony, zagubiony lub zmniejszony ilościowo, bez winy konsumenta. Producent towaru przepisuje również oryginalne opakowanie towaru (zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie konsumentów). Ponieważ opakowanie jest integralną częścią produktu, musi być również dostarczone w takim stanie, w jakim było w momencie otrzymania produktu (tj. nieuszkodzone i niezmienione ilościowo).

W przypadku odstąpienia od umowy, w którym wykorzystano kod promocyjny, środki te są uwzględniane jako rabat i nie podlegają zwrotowi (zwracana jest zapłacona kwota), W przypadku wykorzystania bonu podarunkowego ma-laja©; jest on uwzględniany jako środek płatniczy, a zapłacona kwota jest zwracana na rachunek bankowy klienta (konto transakcyjne podane w wiadomości o odstąpieniu od umowy) w momencie odstąpienia od umowy.

Zwroty będą dokonywane tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości o rezygnacji. W celu zapewnienia pewności, dokładności i terminowości zwrotu oraz zapewnienia ewidencji płatności, zwrot następuje wyłącznie poprzez uznanie konta transakcyjnego Kupującego. Zwroty nie mogą być dokonywane w gotówce! Zwrot Spółce otrzymanego towaru w terminie odstąpienia od umowy uważa się za poinformowanie o odstąpieniu od Umowy.

W wyjątkowych przypadkach, gdy towar nie zostanie zwrócony zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konsumentów, możemy zaproponować konsumentowi odkupienie towaru za odpowiednim wynagrodzeniem, które określimy w notatce w momencie zwrotu. Odkupienie po obniżonej wartości zostanie uwzględnione po potwierdzeniu przez konsumenta drogą mailową. Konsument korzysta z tego wykupu tylko przy zamówieniu innego przedmiotu o równej lub wyższej wartości.Odstąpienie konsumenta od umowy dotyczącej rzeczy w zestawie

Jeżeli konsument zdecyduje się odstąpić od umowy dotyczącej jednego z przedmiotów składających się na zestaw, może żądać zwrotu lub wymiany w cenie zakupu. Konsument może zwrócić lub wymienić jeden lub więcej elementów zestawu. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej rzeczy w zestawie, konsument otrzymuje zwrot środków na swój rachunek bankowy w wysokości środków zapłaconych za zwracaną rzecz. Przy wymianie na inny przedmiot konsument musi uważać, aby szukając alternatywy wybrać przedmiot, którego cena online jest równa lub wyższa niż cena online przedmiotu, który zwraca do wymiany. Tym samym może dojść do zmiany wartości i ceny. Jeśli wartość wybranego nowego przedmiotu jest większa niż wartość zwracanego przedmiotu, różnica nie zostanie zwrócona, a wymiana zostanie dokonana zgodnie z polityką odstąpienia od umowy dla przedmiotów w zestawie.

Brak prawa do odstąpienia od umowy i utrata prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w następujących przypadkach lub umowach: (chyba że strony z góry ustaliły inaczej):

1. towary lub usługi, których cena zależy od wahań na rynkach, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu, a które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy;
2. towary, które są wykonane według dokładnych instrukcji konsumenta i dostosowane do jego osobistych potrzeb;
3. towary, które się psują lub które szybko osiągają koniec okresu użytkowania;
4. świadczenie usługi, jeżeli umowa jest w pełni wykonywana przez przedsiębiorcę, a świadczenie usługi zostało rozpoczęte za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta i przy założeniu, że konsument traci prawo odstąpienia od umowy, gdy umowa jest w pełni wykonywana przez przedsiębiorcę;
5. dostarczanie zapieczętowanych kaset audio lub wideo oraz programów komputerowych, pod warunkiem że konsument otworzył pieczęć zabezpieczającą po dostarczeniu;
6. dostawa gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę na dostawę takich publikacji;
7. dostarczanie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, pod warunkiem że konsument otworzył pieczęć po dostarczeniu;
8. dostawa towarów, które ze względu na swój charakter są nierozerwalnie związane z innymi przedmiotami;
9. dostawa napojów alkoholowych, których cena jest uzgodniona w momencie zawierania umowy sprzedaży i które mogą być dostarczone po upływie 30 dni, ale których rzeczywista wartość zależy od wahań rynkowych niezależnych od przedsiębiorcy.

REKLAMACJA PRODUKTU

Jeśli otrzymałeś uszkodzony lub niedziałający produkt, poinformuj nas o tym niezwłocznie po otrzymaniu produktu. Prosimy o przesłanie na adres [email protected] opisu uszkodzenia wraz ze zdjęciem lub filmem produktu wyraźnie pokazującym uszkodzenie.

Szczerze przepraszamy za powstałe niedogodności, a Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona w pierwszej kolejności.

WYMIANA PRODUKTU

Jeśli rozmiar lub kolor zamówionego produktu nie będzie Ci odpowiadał, możesz go bezpłatnie wymienić. W celu wymiany prosimy o kontakt na adres [email protected]. Jedynym kosztem ponoszonym przez konsumenta z tytułu wymiany jest koszt spedycji (wysyłki) towaru, który jest naliczany zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej. Niestety, jeżeli konsument zaczął już korzystać z towaru lub usunął etykietę zabezpieczającą, nie ma już możliwości odstąpienia od umowy.

ANIU PRZESYŁKI – TWÓJ ZAKUP

Opcja zwrotu lub wymiany ma na celu dać Ci możliwość rezygnacji z zakupu, jeśli nie jesteś zadowolony z produktów. Oznacza to, że masz również pewne obowiązki. Prosimy o zastosowanie się do poniższych wskazówek, które umożliwią Państwu wymianę lub zwrot produktów. – Ostrożnie otwórz opakowanie i zachowaj je w stanie nienaruszonym.
– Zachowaj paragon, ponieważ znajduje się na nim adres, pod którym możesz zwrócić paczkę.
– Obejrzyj dokładnie produkt, w razie potrzeby dokładnie go przetestuj – uważaj, aby nie uszkodzić produktu.
– Nie usuwaj etykiet, dopóki nie będziesz pewien, że zatrzymasz produkt.